"ΔΕΥΑΡ 5024" : Στο κλείσιμο 5.024 λακούβων θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΡ
Δήμος

“ΔΕΥΑΡ 5024” : Στο κλείσιμο 5.024 λακούβων θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΡ

Στην ανακοίνωση της η ΔΕΥΑΡ αναφέρει τα εξής:

“Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου το διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ, στο οποίο πάρθηκαν αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργεία της επιχείρησης και τον εκσυγχρονισμό της.

Ένα εκ των σημαντικότερων θεμάτων που συζητήθηκαν είναι η χορήγηση του τροφείου των εργαζομένων της ΔΕΥΑΡ το οποίο δεν τους καταβλήθηκε ποτέ από την ημερομηνία της υπογραφής της Επιχειρησιακής σύμβασης με την προηγούμενη δημοτική αρχή το 2022, απόφαση στην οποία συμφωνήθηκε και η αναδρομική του καταβολή.

Το σημαντικότερο θέμα όμως το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα είναι το πρόγραμμα ΔΕΥΑΡ 5024.

Το Δ.Σ. ανέθεσε πέντε συντονισμένες εργολαβίες για την αποκατάσταση οδοστρωμάτων, στις οποίες προβλέπεται η αποκατάσταση 5.024 λακούβων στο νησί της Ρόδου. Τα συνεργεία τα οποία θα συμμετάσχουν στο έργο θα αποκαθιστούν την εβδομάδα 400 λακκούβες με την σωστή διαδικασία της αποκατάστασης και σε 12 εβδομάδες και μερικές ημέρες θα έχουν αποκατασταθεί 5.024 καταγεγραμμένες λακκούβες σε όλο το νησί.”