Ανανεώθηκε η θητεία του διοικητή Γρηγόρη Ρουμάνη στο Νοσοκομείο Ρόδου 

 

Ανανεώθηκε για δύο χρόνια η θητεία του διοικητή του Νοσοκομείου Ρόδου κ. Γρηγόρη Ρουμάνη

Η ανανέωση της απόφασης έγινε με κοινή απόφαση του υπουργού Υγείας  και της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας

 

Στην  απόφαση των δύο υπουργών αναφέρονται τα εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», αρμοδιότητας 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου ορίζοντας τα μέλη αυτού, ως ακολούθως:

1. ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γεωργίου, Πτυχιούχος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Διοικητής του ΓΝ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. ΚΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του Φωτίου, Καθηγήτρια Αγγλικής- Επιχειρηματίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον ΓΚΙΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Νικολάου, Ιδιωτικό Υπάλληλο

3. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου, Μηχανολόγος- Μηχανικός, με αναπληρωτή του τον ΧΑΛΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Ιωάννη, Δικηγόρο.

Β. Ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ.

Γ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο υπουργός Υγείας
Αθανάσιος Πλεύρης».

 

Η αναπληρώτρια υπουργός

Ασημίνα Γκάγκα