Περιφέρεια

Διαβαθμιδική σύμβαση για την Ε.Ο. Ρόδου-Ιαλυσού μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Ρόδου, κατά τα τελευταία συνεδρίασή της η σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ δήμου Ρόδου και περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού από τον κόμβο Φανερωμένης έως το αεροδρόμιο “Διαγόρας”, συνολικού προϋπολογισμού 8.600.000 ευρώ.

Το έργο ως γνωστόν, θα γίνει και θα χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό τη βελτίωση της βατότητας της Επαρχιακής Πδού για τη λειτουργική αναβάθμιση της οικιστικής και τουριστικής περιοχής. «Το συνολικό μήκος των τμημάτων της εν λόγω Επαρχιακής Οδού, για τα οποία παραχωρείται η αρμοδιότητα εκτέλεσης εργασιών στην ΠΝΑΙ, υπολογίζεται στα 5.900μ.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την μελέτη που θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω Διαβαθμιδικής Σύμβασης ανέρχεται σε 4.000.000,00 € και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του ΠΔΕ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΚΑΕ 9453).

Η Διαβαθμιδική Σύμβαση ισχύει για 41 μήνες από την ημέρα υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διαβαθμιδικής Σύμβασης.

 

rodiaki