Ρόδος

«Πράσινο φως» στα επενδυτικά σχέδια για τη Mαρίνα Ρόδου

Πρόκειται για έργα που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της δράσης «Τουριστική ανάπτυξη» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ)

Το «πράσινο φως» άναψε το υπουργείο Τουρισμού για τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την αναβάθμιση μαρινών στον Άγιο Κοσμά στο Ελληνικό (φωτο κειμένου), επίσης στην Αττική στο δήμο Λαυρεωτικής και τη Ρόδο με απορριπτική την απόφαση για κατατεθειμένο επενδυτικό σχέδιο στην Κέρκυρα.

Πρόκειται για έργα που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της δημόσιας πρόσκλησης του υποέργου «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων», της δράσης «Τουριστική ανάπτυξη» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ). Η δράση εντάσσεται στον πυλώνα για τις «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και ειδικότερα στον Άξονα «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» του σχεδίου, το οποίο υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με δεδομένα και τα «σφιχτά» χρονοδιαγράμματα, τα έργα θα αρχίσουν να «τρέχουν» από τα τέλη Απριλίου έως τα τέλη του 2025.

Ειδικότερα, ως προς την έγκριση της αίτησης ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου για την αναβάθμιση της Μαρίνας Αγίου Κοσμά» με δικαιούχο την «Ελληνικό – Εταιρεία Ανάπτυξης Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακινήτων Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά Μ.Α.Ε.», ο εγκεκριμένος συνολικός προϋπολογισμός είναι στα 9,93 εκατ. ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης στο 79,2%, δημόσια δαπάνη στα 7,86 εκατ. ευρώ και ιδιωτική στα 2,06 εκατ. ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή και επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων με λιμενικά έργα, πλωτούς προβλήτες, τη διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων με κατασκευές και για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας αλλά και την εξυπηρέτηση των αναγκών των δραστηριοτήτων που καθιστούν τον λιμένα είτε αθλητική υποδομή είτε πολυλειτουργική, πάγιο εξοπλισμό κ.τ.λ.

Aντίστοιχα, το «πράσινο φως» άναψε με απόφαση της αρμόδιας υπουργού Ολγας Κεφαλογιάννη και για την αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου για την αναβάθμιση της μαρίνας Ρόδου με δικαιούχο την «Μαρίνες Ρόδου Αναπτυξιακή και Διαχειριστική Μαρίνων Α.Ε.», με ένα σύνολο δαπάνης στα 9,95 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη είναι στα 9,44 εκατ. ευρώ. Με την προτεινόμενη επένδυση πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση του τουριστικού λιμένα με επίσης κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, η βελτίωση της προσβασιμότητας, η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού στον βαθμό που εξυπηρετεί τις ανάγκες των δραστηριοτήτων που καθιστούν τον λιμένα είτε αθλητική υποδομή, είτε πολυλειτουργική. Επίσης έχουν σχεδιαστεί και επενδύσεις ΑΠΕ στον χερσαίο χώρο και σε κτίρια, εγκαταστάσεις ΑΠΕ σε πλωτές εξέδρες στην θάλασσα ζώνης δικαιοδοσίας του λιμένα).

Εγκριτική ήταν η απόφαση και στην αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου για την αναβάθμιση του τουριστικού λιμένα του δικαιούχου Ολύμπικ Μαρίν Α.Ε. στην περιοχή Πανόρμου, στο 77ο χιλιόμετρο Αθηνών- Σουνίου στη Λαυρεωτική. Πρόκειται για την κατασκευή, επέκταση κι εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, κτίριο εξυπηρέτησης και αποθήκευσης μεγάλων σκαφών, κατασκευή νέου προβλήτα επί πασσάλων και γλίστρας, κτίριο γραφείων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τουριστικού λιμένα καθώς και ναυταθλητικών δραστηριοτήτων, αναβάθμιση της σήμανσης του τουριστικού λιμένα, βελτίωση της προσβασιμότητας, κ.ά. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι στα 8 εκατ. ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης στο 79,13%, δημόσια δαπάνη στα 6,38 εκατ. ευρώ και ιδιωτική στα 1,68 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, απορριπτική ήταν η απόφαση του σχεδίου για τη δημιουργία εγκαταστάσεων πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων (εντός της νέας μαρίνας Καλυβιώτη Ν. Κέρκυρας) με δικαιούχο τη «L MARINE Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Μαρίνων». Η αίτηση ενίσχυσης απορρίφθηκε κατά την ουσιαστική αξιολόγηση λόγω μη τήρησης προϋποθέσεων που ορίζονται στην πρόσκληση και των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

newmoney.gr