Ρόδος

Ζητούνται πλοηγοί στον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου και Καβάλας

Ανακοίνωση Πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου και Καβάλας.

Πρόσληψη έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Ρόδου
Πρόσληψη έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας