Περιφέρεια

Ο Γιώργος Χατζημάρκος στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ως εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ

Ανακοινώθηκαν τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) την περίοδο 2024 – 2026.

Ειδικότερα, με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Συμβούλιο θα στελεχωθεί από:

α) τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, Κυριαζόπουλο Ευάγγελο ως πρόεδρο

β) τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Κουτουλάκη Εμμανουήλ

γ) τον Α΄ Υπαρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχο Λ.Σ. Ρεϊζη Δρόσο, με αναπληρωτή τον Β’ Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχο Λ.Σ. Κοντιζά Τρύφωνα

δ) τον Διευθυντή του Κλάδου Β’ (Ναυτιλίας) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Υποναύαρχο Λ.Σ. Λαγκαδιανό Νικόλαο, με αναπληρωτή τον Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. Κιάμο Φώτιο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ε) τον Διευθυντή του Κλάδου Γ΄ (Ελέγχου Πλοίων) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής Υποναύαρχο Λ.Σ. Ροκίδη Ζαφείριο, με αναπληρωτή τον Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. Δρακούλη Ευστράτιο βοηθός κ. ΔΚΓ΄

στ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Πλοίαρχο Λ.Σ. Πανταζόπουλο Κωνσταντίνο με αναπληρωτή τον Τμηματάρχη του Τμήματος Διαχείρισης Ακτοπλοϊκού Δικτύου & Τμηματάρχη του Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών, Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. Αθανασόπουλο Χρήστο

ζ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Πλοίαρχο Λ.Σ. Δουμάνη Αντώνιο, με αναπληρωτή την Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. Παπανικολάου Βασιλική, Τμηματάρχης Στελέχωσης Πλοίων της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας

η) τον Βουγιούκα – Μιχαλακέλη Παύλο, Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.), ως εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.), με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Νησιωτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) Γαλανόπουλο Δημήτριο

θ) τον Χατζημάρκο Γεώργιο, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και Β’ Αντιπρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), ως εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), με αναπληρωτή τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) Τρεπεκλή Ιωάννη

ι) τον Χαρχαλάκη Ευστράτιο, Δήμαρχο Κυθήρων, ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), με αναπληρωτή, τον Δήμαρχο Κύθνου Γαρδέρη Σταμάτιο

ια) τον Ρούσσο Ιωάννη Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε), με αναπληρωτή τον Β΄ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Λέσβου Φρατζέσκο Παρασκευά

ιβ) τον Βασιλικό Αλέξανδρο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), ως εκπρόσωπο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), με αναπληρωτή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) Μαργαρίτη Ιωάννη

ιγ) τον Τσάκωνα Γεώργιο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε) ως εκπρόσωπο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε), με αναπληρωτή τον Σαρλή Μιχαήλ

ιδ) τον Θεοδωράτο Διονύσιο, Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν), ως εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας πλοίων ακτοπλοΐας, με αναπληρωτή τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν) Παναγιωτάκη Θεολόγο

ιε) τον Απέργη Ευστράτιο, Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν), ως εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας πλοίων διεθνών πλόων (μικτοί εσωτερικού – εξωτερικού), με αναπληρωτή τον Διευθυντή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν) Γκώνια Κωνσταντίνο

ιστ) τον Τσαγκάρη Παράσχο, Πρόεδρο της Ένωσης Πορθμείων Εσωτερικού, ως εκπρόσωπο της Ένωσης Πορθμείων Εσωτερικού, με αναπληρωτή τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Πορθμείων Εσωτερικού Μαγιάτη Παναγιώτη

ιζ) τον Τσικαλάκη Εμμανουήλ, Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο), ως εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας με αναπληρωτή την Γενική Γραμματέα Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Ε.Ν., Παπαδοπούλου Ελένη

ιη) τον Τζιλίδη Λύσανδρο, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού «FEDHATTA», ως εκπρόσωπο του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, με αναπληρωτή το μέλος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων «HATTA», Πετρόπουλο Δημήτριο

ιθ) τον Λιάγκο Αθανάσιο, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), ως εκπρόσωπό της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), με αναπληρωτή τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), Μάμαλη Βασίλειο

κ) τον Πανάγο Ανδρέα, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών Πρακτόρων Ακτοπλοΐας (Π.Ε.Ν.Π.Α) ως εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών Πρακτόρων Ακτοπλοΐας (Π.Ε.Ν.Π.Α), με αναπληρωτή τον γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών Πρακτόρων Ακτοπλοΐας Κοντιζά Ιωάννη

κα) τον Τεγρέλη Παναγιώτη, Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.), ως εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.), με αναπληρωτή τον Β΄ Αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.) Στυλιανό Κωνσταντίνο

κβ) τον Θεολογίτη Θεολόγο, Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου (Ένωσης) Ναυτικών Πρακτόρων και Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένων ως εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου (Ένωσης) Ναυτικών Πρακτόρων και Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένων, με αναπληρωτή τον Γελασάκη Αντώνιο

κγ) τον Φλουρή Μύρωνα, Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, ως εκπρόσωπο του υπουργείου Τουρισμού, με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών Χατζηγεωργίου-Λουτσίδη Ελένη

κδ) την Τσουκαλά Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός, ως εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), με αναπληρώτρια την Μποϊλέ Μαρία-Πούλια,

κε) τον Λυμβαίο Ιωάννη, Γενικό Γραμματέα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ως εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), με αναπληρωτή το Επιστημονικό Στέλεχος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) Λογαρά Δημήτριο, με συμμετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Σ.Α.Σ. στις οποίες συζητούνται θέματα που αφορούν επιβάτες με αναπηρία.

κστ) τον Κορκίδη Βασίλειο, Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.ΕΠ.), ως εκπρόσωπό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.ΕΠ.), με αναπληρωτή τον Πρόεδρο Τμήματος Υπηρεσιών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.ΕΠ.) Λεμονάκη Δημήτριο

κζ) τον Κεχαγιόγλου Ελευθέριο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών ως εκπρόσωπο του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, με αναπληρωτές τον Δήμαρχο Ιθάκης Στανίτσα Διονύσιο, και την Δήμαρχο Τήλου Καμμά Μαρία

κη) τον Μπόνη Νικόλαο του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ: ΑΜ 565344, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) ως εκπρόσωπο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας
Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), με αναπληρωτή τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής
Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Μουζακίτη Κωνσταντίνο

Στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα ενδιαφέροντος της περιοχής Αγίου Όρους ΑΘΩ, συμμετέχει ο
Πανοσιολογιώτατος Γέρων Γαβριήλ Ιερομόναχος, κατά κόσμον Αθανασίου Φίλιππος, Αντιπρόσωπος της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, ως εκπρόσωπο της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους με αναπληρωτή τον αντιπρόσωπο της Ιεράς Μονής Αγ. Παντελεήμονος – Ρωσσικού Πανοσιολογιότατο Γέρων Μακάριο Ιερομόναχο, κατά κόσμον Μακιένκο Μιχαήλ – Μακάριος

Τέλος, γραμματέας του ΣΑΣ ορίζεται ο Σημαιοφόρος Λ.Σ. Χατζηλάμπρου Ευστράτιος, με αναπληρωτή τον Πλωτάρχη Λ.Σ. Κροντήρη Ιωάννη.