Περιφέρεια

Προχωρά η δωρεά του Ιδρύματος «Ιωάννης και Πάολα Νεστορίδη» για τη δημιουργία Μονάδας Φροντίδας Απόρων Ηλικιωμένων, στα Κολύμπια Ρόδου

Υπεγράφη η Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και αναδόχου, ύψους 517.444,27 ευρώ

Η ευγενική δωρεά  του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ιωάννης και Πάολα Νεστορίδη», για τη δημιουργία Μονάδας Φροντίδας Απόρων Ηλικιωμένων, στα Κολύμπια Ρόδου, όπως αυτή εκφράστηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος και τον Πρόεδρό του Ευαγόρα Νικολάου και αγκαλιάστηκε από τον Περιφερειάρχη, Γιώργο Χατζημάρκο, περνά στο στάδιο της υλοποίησης.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης προέβη στην υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης με τον ανάδοχο, για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση υφιστάμενου χώρου – κτηρίου στη Δομή ΑμεΑ Ενηλίκων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στα Κολύμπια της Ρόδου, σε μονάδα φροντίδας απόρων ηλικιωμένων ανθρώπων», συνολικού ύψους 517.444,27 ευρώ.  

Πρόκειται για ένα ακόμη έργο για το οποίο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρέχει την τεχνική της στήριξη, χωρίς αυτό να εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, που στόχο έχει να προσφέρει στέγη και φροντίδα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Προκειμένου η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να μπορέσει να παράσχει τεχνική υποστήριξη για την δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου, προηγήθηκε υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, της Προέδρου του Κέντρου Πρόνοιας της Περιφέρειας, Μαρίας Κορακάκη και του Προέδρου του ιδρύματος «Ιωάννης και Πάολα Νεστορίδη» Ευαγόρα Νικολάου, με αντικείμενο την αποκατάσταση και επανάχρηση τμήματος του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Κολύμπια της Ρόδου και στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να διαμορφωθεί σε μονάδα φροντίδας απόρων ηλικιωμένων.

Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, φορέας υλοποίησης του έργου ορίστηκε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία αναλαμβάνει τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης της δημόσιας σύμβασης, την παρακολούθηση του έργου και την παράδοσή του στο Ίδρυμα.

Το έργο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Ιωάννης και Πάολα Νεστορίδη».