Περιφέρεια

47 νέες άδειες παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου προκηρύχθηκαν από την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκήρυξη 47 νέων αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης και 12 νέων αδειών επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της προκήρυξης,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Περιφέρειας και συγκεκριμένα το σύνδεσμο  https://www.pnai.gov.gr/archives/22806 καθώς και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) στο σύνδεσμο  https://openmarket.mindev.gov.gr
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στο ως άνω  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α).

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 9.3.2024

 

 

Ρόδος, 31.1.2024

 

Ο Προϊστ. της Γεν. Δνσης 

 

         Παναγιώτης  Βενέρης