Διπλή συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου
Περιφέρεια

Διπλή συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου

Διπλή συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα πραγματοποιήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου τη Δευτέρα 20 Νοέμβριου.

Πιο συγκεκριμένα, στις 14:45 ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου θα εισηγηθεί το μοναδικό θέμα της πρώτης συνεδρίασης με τίτλο “Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2024 και εκτιμήσεις για τα έτη 2024-2026”.

Θα ακολουθήσει η δεύτερη συνεδρίαση στις 15:30 με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Η πρόσκληση και τα θέματα έχουν ως εξής: