Ρόδος: Ασκήσεις μεγάλης κλίμακας προσομοίωσης διαχείρισης μαζικών συμβάντων
Ρόδος

Ρόδος: Ασκήσεις μεγάλης κλίμακας προσομοίωσης διαχείρισης μαζικών συμβάντων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στη Ρόδο μεγάλης κλίμακας ασκήσεις μαζικών συμβάντων

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στη Ρόδο, στο διάστημα 3-4 Νοεμβρίου, μεγάλης κλίμακας ασκήσεις προσομοίωσης διαχείρισης μαζικών συμβάντων, από ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ σε συνεργασία με φορείς του νησιού, όπως ο Στρατός, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, τοπικές εθελοντικές οργανώσεις και Εκπαιδευτικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ρόδου.

Στόχος των εν λόγω δράσεων είναι η εκπαίδευση και η πρακτική άσκηση υπό πραγματικές συνθήκες, σε συμβάντα που απαιτούν ετοιμότητα και συνεργατικότητα μεταξύ όλων των μελών της αλυσίδας αντιμετώπισης κρίσεων, από την άμεση επέμβαση μέχρι τη διάσωση και την περίθαλψη και η διάχυση της ειδικής αυτής τεχνογνωσίας σε επαγγελματίες και εθελοντές του δικτύου πολιτικής προστασίας και υγειονομικής φροντίδας.