Περιφέρεια

Σημαντικές αποφάσεις ελήφθησαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου συμμετείχε ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Σταύρος Τσαντής, κατά τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Ο κ. Τσαντής ευχαρίστησε την ΠΝΑΙ για τη στήριξη που αδιαλείπτως παρέχει με κάθε τρόπο στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Ειδικότερα, το Περιφερειακό Συμβούλιο προέβη στην έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Νοσοκομείου Ρόδου για την ενοικίαση ψύκτη, προϋπολογισμού 250.000 €. Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η ενοικίαση ψυκτικών μηχανημάτων και η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για την εγκατάστασή τους στο Γ.Ν. Ρόδου, για χρονική διάρκεια έξι περίπου μηνών μέσα στο έτος 2023, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες κατά τους θερινούς μήνες.

Οι υφιστάμενες υποδομές έχουν μειωμένη απόδοση λόγω παλαιότητας και βλαβών και η ενοικίαση νέων θα αποκαταστήσει το πρόβλημα έως ότου δρομολογηθεί η αντικατάστασή τους, στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι ο φορέας χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου, και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους.

Επίσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και  Νοσοκομείου Ρόδου για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης. Η Περιφέρεια αναλαμβάνει την υποχρέωση χρηματοδότησης της πράξης συνολικού ποσού 137.000 €

Στην έγκριση σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  για το έργο «Κατασκευή νέου Κυττάρου ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου λόγω κατ ́ επείγοντος» προέβη χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά και το πρόσφατο κλείσιμο του ΧΥΤΑ βόρειας Ρόδου. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.200.000 €.

Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας θα υποστηρίξουν το ΦΟΔΣΑ σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου, δηλαδή την δημοπράτηση, κατασκευή, εποπτεία και διαχειριστική ολοκλήρωσή της. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ως 15 μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής του κυττάρου.

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Κ2, για την υλοποίηση του project «Rhodes Co-Lab» για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Ρόδου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.201.312 ευρώ, για διάστημα 2 ετών.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος σε ανάρτηση του στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνει τα εξής :
Επιστροφή στις διά ζώσης συνεδριάσεις, που μας είχαν λείψει.
Μας έλλειψε η ανθρώπινη επαφή. Ωραία η τεχνολογία και οι λύσεις που δίνει, αλλά είχαμε αρχίσει να ξεχνάμε ο ένας τον άλλο.
Δύο συνεχόμενες ημέρες συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, μας έδωσαν την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά σημαντικά θέματα και να πάρουμε αποφάσεις που αφορούν την βελτίωση της ζωής των νησιωτών μας.
Ξεκινώντας από την αλλαγή των κανόνων που αφορούν στις παρεμβάσεις τρίτων στο οδικό δίκτυο και πως διασφαλίζεται η τεχνική αποκατάσταση του οδοστρώματος. Γιατί, είμαστε πάντα πρόθυμοι να δώσουμε λύσεις, αλλά απαιτώντας πλέον τον σεβασμό στο οδικό δίκτυο που, θεωρητικά τουλάχιστον, θα έπρεπε να είναι δεδομένος.
Χαίρομαι, που σε αυτό το “δύσκολο” θέμα μπορέσαμε να συμφωνήσουμε✌️