Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση νέων κουφωμάτων στο Καζούλλειο
Δήμος

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση νέων κουφωμάτων στο Καζούλλειο

Σε αντικατάσταση και συντήρηση των κουφωμάτων του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται το 2ο Γενικό Λύκειο Ρόδου, γνωστό ως Καζούλλειο, προχώρησε η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος.

Ένα αίτημα δεκαετιών υλοποιήθηκε έγκαιρα και ορθά.

Το έργο ήταν προτεραιότητα των Αντώνη Καμπουράκη και Στέφανου Δράκου

Στο Καζούλλειο, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης νέων κουφωμάτων ένα μήνα νωρίτερα της έναρξης της νέας σχολικής περιόδου, ικανοποιώντας εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Το κτήριο του Καζουλλείου, στο οποίο στεγάζεται το 2ο Γενικό Λύκειο Ρόδου, διαθέτει  τριάντα έξι (36) κουφώματα, από τα οποία αντικαταστάθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) και τα υπόλοιπα δώδεκα (12) συντηρήθηκαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Η μελέτη του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση κουφωμάτων σε σχολικά  κτήρια» συντάχθηκε από μελετητές της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου υπό την καθοδήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου.

Τα κουφώματα ξύλινα, με εξώφυλλα, παρουσίαζαν εκτεταμένες φθορές και λόγω της παλαιότητας και λόγω του ευαίσθητου υλικού τους στο οποίο πολλές φορές δεν γινόταν τακτική συντήρηση. Τα κουφώματα προβλεπόταν να παραμείνουν ίδια τόσο σε υλικό όσο σε σχέδιο και χρώματα για να διατηρείται αναλλοίωτη η μορφή των όψεων.

Η μελέτη του έργου, προέβλεπε την πλήρη αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων με νέα ίδιου υλικού, σχεδίου και χρώματος. Περιελάμβανε εργασίες αποξήλωσης των παλαιών κουφωμάτων, τοποθέτηση σταθερών ή ανοιγόμενων παραθύρων με διπλούς υαλοπίνακες ασφαλείας και κατασκευή νέων εξωφύλλων, καθώς και συντήρηση των ξύλινων επιφανειών κουφωμάτων τα οποία δεν χρειάζονταν αντικατάσταση.

Το έργο εκτελέστηκε από τον ανάδοχο, κατόπιν της σύνταξης της ανωτέρας μελέτης από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου, της έγκριση αυτής από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσής του, την υπογραφή της σύμβασης από τον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη και την επίβλεψη αυτού από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων υπό τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανο Ι. Δράκο. Το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε ένα μήνα νωρίτερα της έναρξης της νέας σχολικής περιόδου.