Έναρξη διαβούλευσης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027
Περιφέρεια

Έναρξη διαβούλευσης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 βρίσκεται στην τελική φάση της κατάρτισής του και αναμένεται να εγκριθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Μια από τις προϋποθέσεις για την έγκρισή του είναι και η ολοκλήρωση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος, μέσω της οποίας ενσωματώνεται στις διαδικασίες και η περιβαλλοντική διάσταση των παρεμβάσεων, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο προστιθέμενη αξία σε ολόκληρο των προγραμματισμό.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί η εκπόνηση της ΣΜΠΕ από ανεξάρτητη μελετητική ομάδα, διαπιστώθηκε η πληρότητά της από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από χτες τέθηκε σε ευρεία διαβούλευση.

Το πλήρες κείμενο της μελέτης είναι αναρτημένο και ελεύθερα προσβάσιμο στο διαδίκτυο, στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ), στη διεύθυνση https://espa3.pepna.gr/enarksi-diavouleysis-gia-tin-stratigiki-meleti. Η ΕΥΔ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, όπως βρίσκεται αναρτημένη στην προαναφερθείσα διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sec.dipa@prv.ypeka.gr, μέχρι τις 9 Απριλίου 2022.