Απολογισμός δράσεων από το Κέντρο Πρόληψης «Δίοδος»
Ρόδος

Απολογισμός δράσεων από το Κέντρο Πρόληψης «Δίοδος»

Το Κέντρο Πρόληψης «Δίοδος», ως μία δομή με κύριο στόχο την Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας συνεχίζει το έργο του, που αφορά τόσο στην υποστήριξη του έργου της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, όσο και σε άλλες ομάδες (γενικού πληθυσμού, εργαζομένων, ΚΑΠΗ, κ.λ.π.).

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών για τους μήνες Δεκέμβριο 2021 και Ιανουάριο 2022, πραγματοποιήθηκαν από τη διεπιστημονική ομάδα της «Διόδου»

Α) Στην εκπαιδευτική κοινότητα

* 15 δίωρα εργαστήρια σε μαθητές Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης (συνολικά συμμετείχαν 450 μαθητές)

* 7 δίωρες συναντήσεις στο πλαίσιο ετησίων προγραμμάτων με ομάδες μαθητών Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης (συνολικά συμμετείχαν 140 περίπου μαθητές).

* 5 δράσεις (διαδικτυακά και διά ζώσης) που απευθύνονταν σε ομάδες γονέων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας από τη Ρόδο, την Κω, την Κάσο και την Κάρπαθο (συνολικά περίπου 90 γονείς).

* 2 Σεμινάρια σε σπουδαστές του Δημόσιου ΙΕΚ του Γ.Ν.Ρ. ( 38 σπουδαστές)

* 5 σεμινάρια (διαδικτυακά και διά ζώσης) σε εκπαιδευτικούς Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας από τη Ρόδο και την Κάρπαθο (συνολικά συμμετείχαν 65 εκπαιδευτικοί).

Β) Στην ευρύτερη κοινότητα

* 1 σεμινάριο προσωπικής ανάπτυξης (5 συναντήσεων) που απευθυνόταν στο γενικό πληθυσμό (18 άτομα).

* Διαδικτυακές συναντήσεις στο πλαίσιο προγράμματος για μέλη ΚΑΠΗ Ρόδου.

* Έκδοση 1ου τεύχους της ηλεκτρονικής εφημερίδας του Κ.Π. «Δίοδος», με τίτλο «ΠΕΔΙΟ»

* 2 συναντήσεις (στο πλαίσιο προγράμματος ) με ομάδες εργαζομένων σε δομές Κοινωνικής Πολιτικής Α’ και Β’ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι θεματικές των δράσεων στην πλειοψηφία τους αφορούσαν τη διαχείριση συγκρούσεων, τη σεξουαλική αγωγή, τη λειτουργική επικοινωνία παιδιών και ενηλίκων, τη διαφορετικότητα κ.α.

Κλείνοντας το δίμηνο απολογισμό η ομάδα εργαζομένων στη «Δίοδο», θέλει να ευχαριστήσει όλους όσους εμπιστεύονται το έργο μας, αλλά και όσους στέκονται υποστηρικτικά στην πορεία αυτή.