Δομές αστέγων στους Δήμους Ρόδου και Κω με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου
Περιφέρεια

Δομές αστέγων στους Δήμους Ρόδου και Κω με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Την απόφαση ένταξης των δομών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος
Στην ενίσχυση του δικτύου κοινωνικών δομών σε Ρόδο και Κω προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας αστέγων, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».
Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση χρηματοδότησης με 519.240,00 ευρώ του Δήμου Ρόδου για την δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων και Υπνωτηρίου και με 250.000,00 ευρώ του Δήμου Κω για την δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων.
Η χρηματοδότηση αφορά στην ενοικίαση των αναγκαίων χώρων και την μισθοδοσία του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία των δομών αυτών.
Ειδικότερα, η πράξη «Δομές Αστέγων Δήμου Ρόδου» αφορά στη λειτουργία Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων και Υπνωτηρίου
Το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας είναι ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση βασικών αναγκών των αστέγων, παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ημερήσιας παραμονής σε ασφαλή και κατάλληλα θερμαινόμενο / κλιματιζόμενο χώρο, ατομικής υγιεινής και παροχής ειδών υγιεινής, χρήσης πλυντηρίων, παροχής ειδών ένδυσης και υπόδησης, φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, βασικής υγειονομικής φροντίδας και φαρμακευτικής αγωγής, όταν απαιτείται, παροχής τουλάχιστον ενός μικρογεύματος, δικτύωσης και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.
Το Υπνωτήριο είναι δομή άμεσης φιλοξενίας που λειτουργεί κατά τη διάρκεια της νύκτας καλύπτοντας επείγουσες στεγαστικές ανάγκες των ατόμων που διαβιούν στον δρόμο ή σε συνθήκες ακατάλληλες διαβίωσης, παρέχοντας μια σειρά υπηρεσιών για τη βελτίωση της καθημερινής διαβίωσης και διασύνδεσης με υπηρεσίες για την κοινωνική επανένταξη των Αστέγων, όπως διανυκτέρευση σε ασφαλή και κατάλληλα θερμαινόμενο / κλιματιζόμενο χώρο, ατομική υγιεινή (ζεστό λουτρό) και παροχή ειδών ατομικής υγιεινής, χρήση πλυντηρίων για τον καθαρισμό του ρουχισμού, παροχή ειδών ένδυσης και υπόδησης, παροχή πρωινού γεύματος από τη Δομή παροχής συσσιτίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ρόδου, φύλαξη προσωπικών αντικειμένων σε ασφαλή χώρο, διασύνδεση με επιπλέον υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης, εκπαίδευσης κλπ όταν αυτό απαιτείται.
Ο αριθμός των ωφελούμενων στις δύο δομές του Δήμου Ρόδου ανέρχεται σε 70 άτομα. Η συνολική και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 519.240,00 ευρώ.
Η Πράξη «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (AKHA) Δήμου Κω» θα είναι ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών αστέγων. Στη δομή θα παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεση με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής καθώς και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.
Στον Δήμο Κω καταγράφονται 105 άστεγοι οι οποίοι διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα.
Για τη στέγαση της δομής θα ενοικιαστεί κτιριακή υποδομή η οποία θα πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στην νομοθεσία.
Η συνολική και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 250.000,00 ευρώ.
Οι παραπάνω δομές αστέγων σε Ρόδο και Κω θα στελεχωθούν από το απαιτούμενο επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό (κοινωνικό λειτουργό, ιατρό, ψυχολόγο, νοσηλευτή, φύλακα, καθαριστή κλπ).
Ως ημερομηνία έναρξης των παραπάνω Πράξεων ορίζεται η 01/11/2021 και λήξης 31/12/2023.
Οι δύο Πράξεις εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και στην Επενδυτική Προτεραιότητα «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενο που λέει "Υπογράψαμε την χρηματοδότηση για την δημιουργία και λειτουργία Δομών Αστέγων στους Δήμους Ρόδου και Κω aegean ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ N. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΣΠΑ 2014 2020"
Το Γραφείο Τύπου