Τρία νέα οδικά έργα βελτίωσης ασφαλείας στο Επαρχιακό δίκτυο Καλύμνου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια

Τρία νέα οδικά έργα βελτίωσης ασφαλείας στο Επαρχιακό δίκτυο Καλύμνου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Οριστικός ανάδοχος για τρία οδικά έργα στο νησί της Καλύμνου, που περνούν στο στάδιο της υλοποίησης
Με εντατικούς ρυθμούς η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει να δημοπρατεί έργα βελτίωσης της ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των νησιών, στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος έργων και παρεμβάσεων που στόχο έχουν την αναμόρφωση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της.
Τρία ακόμη έργα που θα αναβαθμίσουν σημαντικά το οδικό δίκτυο της Καλύμνου και θα ενισχύσουν την ασφάλειά του, περνούν στο στάδιο της υλοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης και ανάδειξης οριστικού αναδόχου.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία συνεδρίασε την περασμένη Τρίτη, με τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, προέβη στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου (έγκριση δεύτερου πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη) των έργων:
«Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στη θέση Κακιά Σκάλα Ν. Καλύμνου», συνολικού προϋπολογισμού 74.300,00 ευρώ. Οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η υλοποίηση επεμβάσεων (άρση καταπτώσεων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, κλάδεμα θάμνων και καθαρισμός των τάφρων και των ερεισμάτων) σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Καστέλι – Αργινώντα της Καλύμνου, με άμεσο στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας.
«Βελτίωση ασφάλειας τμήματος επαρχιακής οδού Πόθια – Βαθύ Ν. Καλύμνου» συνολικού προϋπολογισμού 74.350,00 ευρώ. Οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η υλοποίηση επεμβάσεων (άρση καταπτώσεων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, επισκευή υφισταμένων στηθαίων ασφαλείας και καθαρισμός των τάφρων τάφρων και των ερεισμάτων) σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Πόθια – Βαθύ.
«Άρση καταπτώσεων και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε τμήμα της επαρχιακής οδού Αργινώντα – Σκάλια Νήσου Καλύμνου», συνολικού προϋπολογισμού 74.390,00 ευρώ. Οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η υλοποίηση επεμβάσεων όπως άρση καταπτώσεων, καθαρισμός και μόρφωση τριγωνικής τάφρου, κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Αργινώντα – Σκάλια.
Η διάρκεια εκτέλεσης των έργων είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.
Τα έργα χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και εσωτερικός χώρος
Το Γραφείο Τύπου