Τρίτη, 18 Ιανουαρίου

Προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων από 16 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου 2021

0
Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου σας υπενθυμίζει ότι οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων συνεχίζουν να ισχύουν, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779, και είναι οι εξής:
προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων
• Στα καταστήματα λιανικής και στα καταστήματα τροφίμων, η αναλογία χωρητικότητας προς πελάτη συνεχίζει να είναι στο ένα άτομο ανά 16 τμ. , ενώ στους κοινόχρηστους χώρους η αναλογία παραμένει στον ένα πελάτη ανά 10 τμ. Οι εργαζόμενοι και το προσωπικό δεν υπολογίζονται για την τήρηση των ορίων αυτών.
• Στα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται η παρουσία έως 6 πελατών σε χώρους εμβαδού έως 100 τμ.
• Συνεχίζεται η υποχρεωτική εβδομαδιαία διενέργεια self-test για τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων λιανεμπορίου.
• Το ωράριο για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα διαμορφώνεται από 7.00 έως 21.00.
• Εξακολουθεί να υφίσταται η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΦΗΦΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.
.
Σας εφιστούμε την προσοχή ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα οι έλεγχοι θα ενταθούν και σας καλούμε όπως συμμορφωθείτε στις διατάξεις του νόμου.
Ρόδος, 19 Ιουλίου 2021 Εκ του Εμπορικού Συλλόγου

Comments are closed.