Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου σας υπενθυμίζει ότι οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων συνεχίζουν να ισχύουν, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779, και είναι οι εξής:
προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων
• Στα καταστήματα λιανικής και στα καταστήματα τροφίμων, η αναλογία χωρητικότητας προς πελάτη συνεχίζει να είναι στο ένα άτομο ανά 16 τμ. , ενώ στους κοινόχρηστους χώρους η αναλογία παραμένει στον ένα πελάτη ανά 10 τμ. Οι εργαζόμενοι και το προσωπικό δεν υπολογίζονται για την τήρηση των ορίων αυτών.
• Στα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται η παρουσία έως 6 πελατών σε χώρους εμβαδού έως 100 τμ.
• Συνεχίζεται η υποχρεωτική εβδομαδιαία διενέργεια self-test για τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων λιανεμπορίου.
• Το ωράριο για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα διαμορφώνεται από 7.00 έως 21.00.
• Εξακολουθεί να υφίσταται η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΦΗΦΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.
.
Σας εφιστούμε την προσοχή ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα οι έλεγχοι θα ενταθούν και σας καλούμε όπως συμμορφωθείτε στις διατάξεις του νόμου.
Ρόδος, 19 Ιουλίου 2021 Εκ του Εμπορικού Συλλόγου