Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ρόδου
Δήμος

Συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές ενημερώσεις σπουδαστών/τριών  και  μαθητών/τριών από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Ρόδου

 

Συνεχείς  είναι  οι  πρωτοβουλίες πρόληψης και ευαισθητοποίησης προς τους μαθητές/τριες  και φοιτητές/τριες, εντός και εκτός του νησιού της Ρόδου, από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ρόδου και στην περίοδο της πανδημίας, προσαρμοσμένες πάντα στις παρούσες ειδικές συνθήκες.

Το Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ομιλία προς τους τους/τις φοιτητές/τριες του Μητροπολιτικού Κολλεγίου του τμήματος Ψυχολογίας με τίτλο : ’’Ενδοοικογενειακή βία: Πρόληψη και Αντιμετώπιση’’.

Χαιρετισμό απεύθυνε η κα. Κική Αποστολίδη-Πάττα εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για θέματα Ισότητας και Οικολογίας και η κα. Μαρία Κωνστάντζου, κλινική Ψυχολόγος και Υπεύθυνη του τμήματος Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Ρόδου. Στη συνέχεια τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου αναφέρθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες του, στον ορισμό και τις μορφές  της βίας, στα επιδημιολογικά στοιχεία του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας και το υπάρχον νομικό πλαίσιο. Έμφαση δόθηκε στον κύκλο της βίας, στο  προφίλ του θύματος και της ψυχολογίας του, στο προφίλ του θύτη και στον αντίκτυπο που έχει η ενδοοικογενειακή  βία στη ψυχολογία των παιδιών. Στο τέλος, ακολούθησαν οι τρόποι προσέγγισης των γυναικών θυμάτων και οι κατευθυντήριες οδηγίες για την πληροφόρηση των γυναικών.

Το Μάρτιο πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς τους μαθητές/τριες του 1ου ΕΠΑΛ Ρεθύμνου, με τίτλο : ‘’Ενδοοικογενειακή βία: Ευαισθητοποίηση των νέων στις προειδοποιητικές ενδείξεις μίας βίαιης σχέσης’’. Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου ενημέρωσαν και ευαισθητοποίησαν τους μαθητές/τριες για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Επιπρόσθετα, στην προκειμένη δράση  οι μαθητές/μαθήτριες πέραν της γνώσης που αποκόμισαν αναφορικά με το φαινόμενο και τη συμμετοχή τους στις διαδραστικές ασκήσεις, εκπαιδεύτηκαν στην αναγνώριση των ενδείξεων μιας βίαιης σχέσης, στους τρόπους παρέμβασης από τη θέση ενός παρατηρητή, καθώς και στους τρόπους αντιμετώπισης από τη θέση θύματος και θύτη.

Κατά τη διάρκεια των δράσεων προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό και έλαβαν χώρα βιωματικές ασκήσεις με στόχο την  αναγνώριση των χαρακτηριστικών υγειών και μη υγειών σχέσεων.

Σκοπός των παραπάνω  δράσεων  είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των φοιτητών/τριών και μαθητών/τριών πάνω σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, επιτυγχάνοντας μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στα θέματα της βίας κατά των γυναικών. Απώτερος σκοπός η ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών, ο συλλογισμός, ο αναστοχασμός και η κριτική σκέψη τους  αναφορικά με έννοιες που ορίζουν μία βίαιη σχέση, καθώς και η προαγωγή της ενσυναίσθησης. Οι δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλα σχολεία  του νησιού μέχρι το τέλος Μαΐου, καθώς κρίνεται απαραίτητη η  πρόληψη στα θέματα