Ένταξη του Δήμου Ρόδου στο Eθνικό Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για Αστέγους» με συνολικό προϋπολογισμό 377.018,32 ευρώ!
Δήμος

Ένταξη του Δήμου Ρόδου στο Eθνικό Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για Αστέγους» με συνολικό προϋπολογισμό 377.018,32 ευρώ!

Θα επωφεληθούν σε πρώτη φάση 20 νοικοκυριά με επιδότηση ενοικίου για διάστημα 24 μηνών   Η Δημοτική Αρχή, υπηρετώντας τον άνθρωπο, έχει θέσει στο επίκεντρο των κοινωνικών πολιτικών της την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων, γιατί η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής είναι το ζητούμενο μιας ευνοούμενης πολιτείας και πόλης.  Μέσω της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης κατατέθηκε […]