Δωδεκάνησα

Στο 6ο Συνέδριο εμπορίας της Δ.Ε.Η. με τίτλο “Οι επιλογές μας σήμερα το αποτύπωμα μας αύριο” ο δήμαρχος Χάλκης Ε.Φραγκάκης

Την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023 ο Δήμαρχος Χάλκης κ. Φραγκάκης Ευάγγελος ήταν προσκεκλημένος στο 6ο Συνέδριο εμπορίας της Δ.Ε.Η. με τίτλο “Οι επιλογές μας σήμερα το αποτύπωμα μας αύριο”, στην Αθήνα. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην υπερπολύτιμη αρωγή της Δ.Ε.Η. για την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού GR- eco Island και την εφαρμογή του green deal στο […]