Περιφέρεια

Περιφέρεια – Δήμος : Κτηματολόγιο  Αποστολή εξετελέσθη

  Η λειτουργία του Κτηματολογίου από εδώ και πέρα ευθύνη της ίδιας της υπηρεσίας Απόλυτη προτεραιότητα η ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου Α.Καμπουράκης “Η Ευθύνη για τη λειτουργία του Κτηματολογίου ανήκει ολοκληρωτικά στο ίδιο το Κτηματολόγιο”  Γ.Χατζημάρκος «Μια δέσμευση δική μου. Το συντομότερο δυνατόν ψηφιακό Κτηματολόγιο Μάθαμε να κάνουμε τη δουλειά μας με αφοσίωση , με πολλή […]