Χρήστος Γαμβρούδης γενικός διευθυντής του ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περιφέρεια

Χρήστος Γαμβρούδης στον RV: “Με κανόνες και πλαίσιο η λειτουργία του ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου από την 1η Μαρτίου 2024” (audio)

Ο ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου φέρνει την ανακύκλωση στο σπίτι του δημότη «Από την πρώτη ημέρα που παραλήφθηκε ο ΧΥΤΑ βόρειας Ρόδου, πριν από ένα χρόνο, αποφασίστηκε όσο δύσκολη και αν ήταν σε επίπεδο διαχειριστικό, τεχνικό, εφαρμογής, αλλά η μόνη ορθή λύση ως προς το περιβαλλοντικό σκέλος, να κλείσει ένας κορεσμένος και μη λειτουργικός σε όλα […]