Ετικέτα: Τον όρκο ανέγνωσε ο κ. Ανδρέας Λαγός  που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία