Σύσκεψη για την λειτουργία του ΧΥΤΑ βόρειας Ρόδου συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος
Περιφέρεια

Σύσκεψη για την λειτουργία του ΧΥΤΑ βόρειας Ρόδου συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος

Σκοπός η απρόσκοπτη λειτουργία του υφιστάμενου ΧΥΤΑ, μέχρι την υλοποίηση του μεγάλου έργου του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου Με αντικείμενο τον ΧΥΤΑ βόρειας Ρόδου και την πλήρη αποτύπωση όλων των εκκρεμοτήτων και προβλημάτων στη λειτουργία του, προκειμένου να περάσει το συντομότερο δυνατόν στην ευθύνη του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ, που κατά τον νόμο […]