Ετικέτα: Πρόεδρος του Ιδρύματος – Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος-Ευθύμιος Τριάντος