Ρόδος

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία “Η Ρόδος για τη ζωή” 2022 Ο στόχος επετεύχθη

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή του κόσμου στον αγώνα δρόμου που διοργανώθηκε με στόχο την αγορά  φορητού Υπερηχοτομογράφου της Μονάδας Επεμβατικής Ακτινολογίας για το Νοσοκομείο της Ρόδου, η χρήση του οποίου στον ογκολογικό ασθενή είναι ιδιαιτέρως σημαντική  για την πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπεία σε κάποιο βαθμό, μορφών καρκίνου και βοηθά στα μέγιστα για την ανακούφιση […]