Περιφέρεια

Γ. Χατζημάρκος για τον Μητροπολιτικό Ναό της Κω: «Ορισμένοι έδωσαν μάχη για να αμαυρώσουν ένα υπέροχο έργο που η Περιφέρεια εκτέλεσε και χρηματοδότησε από ίδιους πόρους, χωρίς να έχει καμία ευθύνη ή αρμοδιότητα» (ΗΧ)

«Κάποιοι θεωρούν ότι είναι χρέος τους η υπονόμευση και η τοξικότητα. Πήραν την πιο σαφή και ξεκάθαρη απάντηση από τον ίδιο τον Μητροπολίτη» τόνισε ο Περιφερειάρχης σε συνέντευξη Τύπου «Ένα κομμάτι της κοινωνίας μας, κινείται εκτός ορίων. Θεωρεί ότι είναι χρέος του η υπονόμευση και η τοξικότητα. Κάποιοι ζουν από το δηλητήριο που παράγει ο […]