Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στη Fuerteventura στις Κανάριες Νήσους με το Erasmus+ για το πρόγραμμα P.A.G.E.
Ρόδος

Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στη Fuerteventura στις Κανάριες Νήσους με το Erasmus+ για το πρόγραμμα P.A.G.E.

Το Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συμμετείχε στην τέταρτη και τελευταία κινητικότητα του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με θέμα «Planning A Green Environment» (P.A.G.E.) στο νησί Fuerteventura των Κανάριων Νήσων, που ανήκει στην Ισπανία και αποτελεί μέρος την Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις 30 Απριλίου μέχρι τις 8 Μαΐου 2022. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην […]