Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ μαρίνων Ρόδου, Σύμης, Κω και Αγίας Νάπας
Ρόδος

Ιδρύθηκε Δίκτυο Μαρίνων Ανατολικής Μεσογείου

Στην ίδρυση του Δικτύου Μαρίνων Ανατολικής Μεσογείου (ΔΜΑΜ) προχώρησαν από κοινού οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις μαρίνες Αγίας Νάπας, Ρόδου, Σύμης και Κω με βασικό στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατόχους σκαφών αναψυχής και την περαιτέρω ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη σήμερα στο Event Center […]