Περιφέρεια

Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδ/σου και Περιφέρειας, για την «Επέκταση και αναβάθμιση λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου» ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου που σκοπό έχει τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα Καρπάθου και την ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών του νησιού Στην έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου  «Επέκταση […]