Αειφόρος Τουρισμός και Τουριστικές Πρακτικές Εκδηλώσεις της Ενεργειακής ΑΕ για την Εξέλιξη των Έργων

10 Ιουνίου 2022 NewsDesk 0

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν από την Ενεργειακή ΑΕ  η Εθνική Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του έργου DestiMED PLUS  και η Τελική Εκδήλωση Κεφαλαιοποίησης του έργου WinterMED. Συγκεκριμένα: Η Εθνική Εκδήλωση Μεταφοράς […]