Χρήστος Μπάρδος Θανάσης Βυρίνης
Περιφέρεια

Διαδικτυακός Μαθητικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής

Το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου κο Αθανάσιο Βυρίνη και την υποστήριξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου προκηρύσσει Διαδικτυακό Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα “ Η λειτουργία του Σχολείου κατά την Οθωμανική περίοδο έως την Ελληνική […]