Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στο Νοσοκομείο Ρόδου

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στο Νοσοκομείο Ρόδου

3 Φεβρουαρίου 2021 NewsDesk 0

Το Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη μετονομάζεται σε “Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας” με τον Ν.4368/2016(ΦΕΚ Α21/21-2-2016). Σκοπός & Στόχοι Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας έχουν […]