Πολιτική

Γιάννης Παππάς: Μια τετραετία με προοπτικές για τη χώρα

«Προοπτικές ανάπτυξης και προκλήσεις προόδου για τη χώρα, νέες ευκαιρίες για τους Έλληνες, πρωτόγνωρες συνθήκες αναβάθμισης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τεχνολογική εξέλιξη, με σεβασμό στους πολίτες και το περιβάλλον, δικαιοσύνη, ίσα δικαιώματα, συμβολή στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. Αυτή την εποχή που μέχρι πρότινος φάνταζε πολύ μακρινή και υπερβολικά εξελιγμένη στη σκέψη όλων, είναι πλέον πολύ […]