Περιφέρεια

Και σε τμήματα της δημοτικής οδοποιίας επεκτείνεται η διαβαθμιδική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Τήλου, για το έργο της τριετούς συντήρησης οδικού δικτύου

Στην τροποποίηση της διαβαθμιδικής σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Τήλου, για το έργο της τριετούς συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΝΑι του νησιού, προέβησαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και η Δήμαρχος Τήλου Μαρία Καμμά.

Η τροποποίηση αφορά στην επέκταση της διαβαθμιδικής σύμβασης και σε τμήματα της δημοτικής οδοποιίας, παρά το γεγονός ότι δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, ωστόσο τα τμήματα αυτά του δημοτικού οδικού δικτύου κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθούν, προκειμένου το έργο της συντήρησης να είναι τεχνικά άρτιο και λειτουργικό.

Συμειώνεται ότι η εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου  υπεγράφη τον περασμένο Μάρτιο και είναι ύψους  2.080.931,73 €.

Με τις συγκεκριμένες προσθήκες, το έργο της τριετούς συντήρησης του οδικού δικτύου νήσου Τήλου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 

  1. Το δρόμο από τη διασταύρωση προς “Πλάκα» έως το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα:

-τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας για την προστασία των οχημάτων,

– κατασκευή τοιχίων υποστήριξης δρόμου

– κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, καθώς και τον δρόμο πρόσβασης προς την παραλία της «Πλάκας»

 

  1. Τμήμα του οδικού δικτύου στην περιοχή «Καταβατές» που οδηγεί προς τον βρεφονηπιακό σταθμό (διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού και συντήρηση οδοστρώματος)

 

  1. Βελτίωση οδικού άξονα πρόσβασης προς την παραλία «Σκάφη» (διαπλάτυνση, οδοστρωσία, τάπητας)
  2. Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης παραλιακής οδού «Ερίστου»,

 

  1. Ολοκλήρωση κάθετου άξονα στη θέση «Καταβατές» (οδοστρωσία, τάπητας)

 

  1. Δρόμος από τέλος επαρχιακού στην διασταύρωση προς Άγιο Αντώνιο και προς Μοναστήρι Άγιου Παντελεήμονα ως Μοναστήρι Άγιου Παντελεήμονα:

– εργασίες καθαρισμού φυτικών (θάμνοι χαμηλή βλάστηση αυτοφυή)

– εργασίες κλαδεμάτων δένδρων

– εργασίες καθαρισμού δρόμων από φερτά υλικά

– εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων και τριγωνικών τάφρων αριστερά και δεξιά του δρόμου

– χωματουργικές εργασίες για τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας

– ασφαλτικές εργασίες σε όλο το δρόμο (ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας)

 

Επισημαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρχει η κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση, με μέριμνα του αναδόχου, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.