Περιφέρεια

Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του δημοσίου ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφέρειας και του Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών κ. Νίκου Νικολή , η λειτουργία του δημοσίου ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο αναστέλλεται μέχρι την επαρκή στελέχωσή του με νέο πιστοποιημένο προσωπικό, σε εκσυγχρονισμένες και ανακαινισμένες εγκαταστάσεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην κ. Δρακιού Νεκταρία, Διευθύντρια Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου, τηλ.: 2241364310.