Δήμος

Συνεδριάζει την Τρίτη 28 Μάϊου το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου

Την Τρίτη 28 Μάϊου στις 5 το απόγευμα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά:

Την 28η Μαΐου 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17.00, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, που θα πραγματοποιηθεί Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της εγκύκλιου του ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26.01.2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης:
01. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης).
02. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2024-2025. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μενεγάκης).
03. Ορισμός Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων άνευ αξίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Βαρέλης).
04. Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) στο Δήμο Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Σωτρίλλης).
05. Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 56/28-02-2024 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον ορισμό δικαιούχων και τον καθορισμό αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
06. Παράταση σύμβασης μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου για την ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) φακέλων δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου ρόδου χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
07. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου σύμφωνα με την αρ. 51/2024 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Σωτρίλλης).
08. Επικαιροποίηση συμμετοχής Δήμου Ρόδου και ορισμός εκπροσώπων στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ). (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
09. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.), Α΄ τριμήνου του έτους 2024, σύμφωνα με την αρ. 52/2024 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Σωτρίλλης).
10. Συγκρότηση Επιτροπής Ονοματοθεσιών. (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
11. Εξέταση ένστασης για την τροποποίηση εντός του Ο.Τ. 43 – Ο.Τ. 32 – Ο.Τ. 35 σχεδίου πόλεως Καλυθιών. (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
12. Τροποποίηση σχεδίου κανονισμού κοινοχρήστων χώρων στην Λίνδο. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παυλούς).
13. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ». (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
14. Διάθεση θέσεων μαθητείας για το μεταλυκειακό έτος 2024/2025, στον Δήμο Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Τσούβαλης).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κυριάκος Β. Κασάπης