Δήμος

Ορκίστηκαν Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κυρίες Ματίνα Γιαννέλη και Ελπίδα Ατσίδη

Δημοτικοί Σύμβουλοι Ρόδου ορκίστηκαν σήμερα ενώπιον του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη:

Η πρώτη επιλαχούσα της παράταξης «ΕΝΑ -Μαζί Για τη Ρόδο» Ματίνα Γιαννέλη η οποία καταλαμβάνει τη θέση του έκπτωτου από τα καθήκοντά του Βάιου Καλοπήτα

και η πρώτη επιλαχούσα της παράταξης «Με Δύναμη Για τη Ρόδο» Ελπίδα Ατσίδη στη θέση του έκπτωτου από τα καθήκοντά του Μιχάλη Κορδίνα.