Περιφέρεια

Γ.Χατζημάρκος: “Θεσμοθετείται το «Φόρουμ της Ρόδου» και διατηρεί τον τίτλο του Ιστορική στιγμή για τον Τουρισμό Εξαιρετική τιμή για όλους μας”

Ορόσημο για τον ευρωπαϊκό τουρισμό χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος την Διακήρυξη που υπέγραψαν οι συμμετέχοντες διεθνείς και ευρωπαϊκοί φορείς του τουρισμού, στο Φόρουμ “Ευρωπαϊκός Τουρισμός, Ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση” που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο με πρωτοβουλία της HOTREC, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και είχε ως στόχο την αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης από τους φορείς του τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Απόρροια της σημασίας του φόρουμ για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού, αποτελεί η απόφαση που ελήφθη από τους συμμετέχοντες, το φόρουμ να αποτελέσει θεσμό και μάλιστα να διατηρήσει τον τίτλο «Φόρουμ της Ρόδου», ανεξαρτήτως της χώρας που θα το φιλοξενεί κάθε φορά.

«Αισθάνομαι ότι συμμετείχα σε κάτι πολύ μεγάλο που αλλάζει τον ρου της ευρωπαϊκής πολιτικής όσον αφορά τον τουρισμό. Το αισθάνομαι ως εκπλήρωση καθήκοντος απέναντι στον τόπο και τις επόμενες γενιές» δήλωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου όπου έκανε αποτίμηση του φόρουμ.

Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι “το φόρουμ ανέδειξε την ανάγκη να επανατοποθετηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ο τουρισμός ως κλάδος, ο οποίος σήμερα είναι υποτιμημένος, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία”.