Συγκροτήθηκε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για τη Ρόδο

Συγκροτήθηκε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για τη Ρόδο

Συγκροτήθηκε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για τη Ρόδο