1.484 αεροδιακομιδές το 2023 σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες 4 βάσεις ετοιμότητας για αεροδιακομιδές διεκδικεί το Νότιο Αιγαίο

1.484 αεροδιακομιδές το 2023 σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες 4 βάσεις ετοιμότητας για αεροδιακομιδές διεκδικεί το Νότιο Αιγαίο

1.484 αεροδιακομιδές το 2023 σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες 4 βάσεις ετοιμότητας για αεροδιακομιδές διεκδικεί το Νότιο Αιγαίο