Τουρισμός

Πόσα ξόδεψαν οι Έλληνες για τα ταξίδια τους στο εξωτερικό και οι ξένοι επισκέπτες στην Ελλάδα το 2023

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκαν τόσο οι δαπάνες των Ελλήνων για τα ταξίδια τους στο εξωτερικό το 2023, όσο και οι δαπάνες των ξένων επισκεπτών για τις διακοπές τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ανάλυση στοιχείων που δημοσιοποίησε, σήμερα, η Τράπεζα Ελλάδος.

Αναλυτικά, οι Έλληνες στα ταξίδια τους εκτός της χώρας το 2023 ξόδεψαν 2,46 δισ. ευρώ από 1,92 δισ. ευρώ το 2022 και 1,11 δισ. ευρώ το 2021. Παρά τη σημαντική αύξηση οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων στο εξωτερικό πέρυσι δεν ξεπέρασαν το ρεκόρ των δαπανών (2,74 δισ. ευρώ) που είχε καταγραφεί το 2019.

Επίσης, οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων σε διεθνείς προορισμούς τον Δεκέμβριο του 2023 έφθασαν σε 229,2 εκατ. ευρώ από 176,3 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2022 και 112,7 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2021.

Εξάλλου, τα συγκεντρωτικά στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος για το 2023 επιβεβαίωσαν το ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων από τους ξένους επισκέπτες που πέτυχε η χώρα μας το 2023 ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2019.

Έτσι, για για το 2023 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 15,7% φθάνοντας τα 20,46 δισ. ευρώ από 17,43 δισ. ευρώ το 2022 και 10,5 δισ. ευρώ το 2021. Επίσης, οι αφίξεις ξένων επισκεπτών πέρυσι παρουσίασαν αύξηση κατά 17,6% σε σχέση με το 2022.

Τον Δεκέμβριο του 2023 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 41,5% φθάνοντας σε 344,2 εκατ. ευρώ από 243,1 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2022 και 186,1 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2021. Επίσης, οι αφίξεις των τουριστών από το εξωτερικό το 2023 αυξήθηκαν κατά 32% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2022.

Στα 18,91 δισ. ευρώ ο τζίρος των καταλυμάτων και των εστιατορίων το 2023

Εξάλλου, σημαντική αύξηση κατέγραψε και ο τζίρος των καταλυμάτων και των εστιατορίων της χώρας το 2023 σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου των καταλυμάτων πέρυσι ανήλθε σε 9,68 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,1% σε σχέση με το 2022, οπότε είχε ανέλθει σε 8,79 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου των υπηρεσιών εστίασης ανήλθε σε 9,23 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,6% σε σχέση με το 2022, οπότε είχε ανέλθει σε 8,42 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου των καταλυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2023 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2023 και 2022 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου (21,7%) και Χαλκιδικής (19,4%), ενώ μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου (10,9%) και Θήρας (3%).

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου των υπηρεσιών εστίασης των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2023 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2023 και 2022 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας (21,3%) και Ζακύνθου (21%), ενώ μείωση (2,9%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου. Αθροιστικά για τις επιχειρήσεις στους κλάδους των καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης ο κύκλος εργασιών το 2023 ανήλθε σε 18,91 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,9% σε σχέση με το έτος 2022, όπου είχε ανέλθει σε 17,21 δισ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2023 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2023 και 2022 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου (21,5%) και Χαλκιδικής (16,4%), ενώ μείωση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου (8,1%) και Θήρας (2,1%).

Οι επιδόσεις σε καταλύματα και εστίαση το τέταρτο τρίμηνο του 2023

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ανήλθε σε 1,31 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2022, οπότε είχε ανέλθει σε 1,51 δισ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2023 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2022 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κω (28,6%) και η μικρότερη αύξηση (3,8%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, ενώ μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (2,7%) και Μυκόνου (1,7%).

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ανήλθε σε 1,98 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,3% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2022, όπου είχε ανέλθει σε 1,86 δισ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2023 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2022 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (12,5%) και η μικρότερη αύξηση (2,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας (6%).

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των καταλυμάτων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο του 2023 ανήλθε σε 206,69 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022, οπότε είχε ανέλθει σε 180,16 εκατ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των υπηρεσιών εστίασης, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο του 2023 ανήλθε σε 211,03 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,1% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022, οπότε είχε ανέλθει σε 197,09 εκατ. ευρώ. Αθροιστικά για τις επιχειρήσεις στους κλάδους των καταλυμάτων και των υπηρεσιών εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο του 2023 ανήλθε σε 417,72 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022, οπότε είχε ανέλθει σε 377,26 εκατ. ευρώ. Για τις Περιφερειακές Ενότητες με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2023 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2023 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2022 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου (58,3%) και η μικρότερη αύξηση (3%) καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ η μεγαλύτερη μείωση (26,4%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

travel.gr