Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Λέρου, για την επισκευή, επέκταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στο νησί
Περιφέρεια

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Λέρου, για την επισκευή, επέκταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στο νησί

Το έργο, προϋπολογισμού 6,18 εκ. €, περιλαμβάνει την επισκευή των υφισταμένων και την προσθήκη νέων μονάδων αφαλάτωσης, με στόχο την επαρκή κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λέρου σε πόσιμο νερό

Στην έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Λέρου για το έργο «Επισκευή, επέκταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στο Δήμο Λέρου και διασύνδεση τους με τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης»» προϋπολογισμού 6.188.580,00 €, προέβη η Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου, η οποία συνεδρίασε χθες, Δευτέρα, με τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου.

Σκοπός του έργου είναι η διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για την άρτια λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και επαρκής κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό του Δήμου Λέρου.

Για το συγκεκριμένο έργο, θα χρειαστεί να υλοποιηθούν δύο (2) υποέργα:

Υποέργο 1. Επισκευή, Συντήρηση, Λειτουργία. Δημιουργία εφεδρείας στις υφιστάμενες μονάδες αφαλάτωσης και διασύνδεσής τους με τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 3.731.580,00 € με ΦΠΑ.

Υποέργο 2. Προμήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση με το δίκτυο
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος νέων μονάδων αφαλάτωσης παραγωγής 2.000κμ/ημέρα, προϋπολογισμού 2.457.000,00 € με ΦΠΑ.

Σημειώνεται πως η κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών για πόσιμο νερό του Δήμου Λέρου γίνεται σχεδόν αποκλειστικά μέσω των συστημάτων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού που διαθέτει ο Δήμος.

Οι υφιστάμενες μονάδες αφαλάτωσης με δυναμικότητα 2 x 1.000Μ3 ημερησίως, είναι σε λειτουργία από το 2016 και εκτός από τις ανάγκες του Δήμου καλύπτουν και τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών.

Ως αποτέλεσμα αυτού,  απαιτείται η συνεχής λειτουργία και των δύο μονάδων όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς την δυνατότητα στάσης για την απαιτούμενη συντήρηση.

Επιπλέον τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής η ποσότητα του παραγόμενου πόσιμου νερού δεν επαρκεί για όλες τις καταναλώσεις.

Δεδομένου ότι οι υφιστάμενες μονάδες λειτουργούν επί σειρά ετών κρίνεται αναγκαίο, ενόψει των αυξημένων απαιτήσεων λειτουργίας τους, να γίνει μια γενική συντήρησή τους με την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών έτσι ώστε να επιτευχθεί ξανά η ονομαστική δυναμικότητα της όλης εγκατάστασης.

Επίσης για την επίτευξη της αναγκαίας εφεδρείας για λόγους δυνατότητας συντήρησης αλλά και την κάλυψή μέρους των αυξημένων αναγκών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, θα πρέπει να γίνει επαύξηση της δυναμικότητας της παρούσας εγκατάστασης έως και 600 Μ3 ημερησίως.

Σημειώνεται πως αυτή, εκτιμάται πως, είναι η μέγιστη επαύξηση που μπορεί να επιτευχθεί με χρήση των υφιστάμενων υποδομών (Γεωτρήσεις, Δεξαμενές Αποθήκευσης, Ηλεκτρική Τροφοδοσία).

Με την προμήθεια των νέων μονάδων αφαλάτωσης (Υποέργο 2) επιδιώκεται να αυξηθεί η δυνατότητα παραγωγής πόσιμου νερού και να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα πόσιμου νερού για την ύδρευση όλου του νησιού.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, φορέας υλοποίησης του προαναφερθέντος Προγράμματος ορίζεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.188.580,00 €,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί  από πόρους που θα εξασφαλίσει ο Δήμος Λέρου.