Ομόφωνα οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου ψήφισαν υπέρ της μείωσης του αριθμού των ελαφιών

Ομόφωνα οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου ψήφισαν υπέρ της μείωσης του αριθμού των ελαφιών

Ομόφωνα οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου ψήφισαν υπέρ της μείωσης του αριθμού των ελαφιών