Ελένη Καρύδη ΕΥΘΥΤΑ
Ρόδος

ΕΥΘΥΤΑ — Επιστολή προς Ευρωβουλευτές : Αναθεώρηση της Οδηγίας για την Άδεια Οδήγησης: Ψηφοφορία στην Ολομέλεια

Προς: Αξιότιμες Κυρίες και Αξιότιμους Κυρίους Έλληνες Ευρωβουλευτές

 

Θέμα: Αναθεώρηση της Οδηγίας για την Άδεια Οδήγησης: Ψηφοφορία στην Ολομέλεια

 

Σας γράφω για λογαριασμό της Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α (Εταιρία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων)- Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Ρόδου.

Είμαστε μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), μιας ΜΚΟ αφοσιωμένης στη μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών στους δρόμους μας. Γράφουμε για να σας παραθέσουμε τη δική μας εμπειρία και γνώση πάνω σε αυτό το θέμα, πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια στα τέλη Φεβρουαρίου για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την Άδεια Οδήγησης.

Περίπου το 40% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην Ε.Ε. τυγχάνουν σε συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκονται ένας ή περισσότεροι νεαροί οδηγοί ή αναβάτες μοτοσικλετών. Τόσο οι θάνατοι από τροχαία όσο και οι σοβαροί τραυματισμοί έχουν τεράστιο κόστος για την κοινωνία. Αρκεί να αναφερθεί πως όσον αφορά στα  οικονομικά, το ετήσιο κόστος των οδικών συγκρούσεων στην ΕΕ έχει υπολογιστεί σε περίπου 280 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτή η αναθεώρηση των κανόνων για την άδεια οδήγησης μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη πολλών από αυτούς τους θανάτους και τους τραυματισμούς. Σε αυτή την ενημερωτική επιστολή θα παρουσιάσουμε τις βασικές μας εκκλήσεις για υποστήριξη και τον τρόπο με τον οποίο, οι προτεινόμενες τροπολογίες μπορούν να τις υποστηρίξουν.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC, Euro­pean Trans­port Safe­ty Coun­cil) σχετικά με την Οδηγία για την Άδεια Οδήγησης σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://etsc.eu/position-paper-revision-of-the-driving-licence-directive-2006–126-ec/

Εδώ είναι οι προτεραιότητές μας για την ψηφοφορία. Καθώς το στέλνουμε πριν συμφωνηθεί ο τελικός κατάλογος των τροπολογιών, αναφερόμαστε στα άρθρα στο παρόν έγγραφο: TRAN Report of 7 Dec 2023. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A‑9–2023-0445_EN.html

Ελάχιστη ηλικία και συνοδευόμενη οδήγηση (άρθρο 7, άρθρο 14 και άρθρο 23): Από το 2006, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά εύλογα την ελάχιστη ηλικία των 21 ετών για τους οδηγούς φορτηγών και των 24 ετών για τους οδηγούς λεωφορείων. Ωστόσο αρκετά κράτη μέλη επιτρέπουν την οδήγηση φορτηγού από 18 ετών, εφόσον ο οδηγός διαθέτει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (CPC).

Όμως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι όλα τα κράτη μέλη να προτείνουν ένα σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης που θα επιτρέπει σε 17χρονους να οδηγούν φορτηγό. Και στην ψηφοφορία του Δεκεμβρίου, η επιτροπή μεταφορών του Κοινοβουλίου υποστήριξε την κίνηση αυτή, πράγμα που μας  λυπεί πολύ.

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) προειδοποίησε ότι αυτή η πρόταση θα μπορούσε να αυξήσει δραματικά τον αριθμό των νεαρών οδηγών φορτηγών, με πολύ αρνητικές συνέπειες για την οδική ασφάλεια. Στοιχεία από χώρες όπου η ελάχιστη ηλικία έχει ήδη μειωθεί στα 18 (με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας, CPC) δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι νεότεροι οδηγοί φορτηγών (18–19 ετών) είναι πολύ πιο πιθανό να προκαλέσουν ατύχημα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) είναι ενάντια σε οποιαδήποτε μείωση όσον αφορά στις τρέχουσες ελάχιστες ηλικίες οδήγησης στην Ευρώπη. Όσο πιο νέο ξεκινάει ένα άτομο χωρίς περιορισμούς να οδηγεί μόνο του, τόσο πιο πιθανό είναι να έχει μια θανατηφόρα σύγκρουση, ιδιαίτερα κάτω από την ηλικία των 18 ετών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) θερμά παρακαλεί τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διαγράψουν τη δυνατότητα που δίνεται στο παρόν κείμενο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να μειώσουν περαιτέρω την ελάχιστη ηλικία στο πλαίσιο των πιλοτικών σχεδιασμών (νέο άρθρο 7.4α).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) καλεί τους ευρωβουλευτές να διασφαλίσουν ότι η «συνιστώμενη» ελάχιστη ηλικία στην ΕΕ για τους οδηγούς φορτηγών παραμένει στα 21 έτη και για τους οδηγούς λεωφορείων στα 24, πράγμα το οποίο δεν αναφέρεται στο παρόν κείμενο. Ο σύνδεσμος προς την οδηγία CPC σύμφωνα με το άρθρο 23 θα πρέπει να διαγραφεί πλήρως από το συγκεκριμένο κείμενο.

Ιατρικοί έλεγχοι (άρθρο 10): Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) ζήτησε την εισαγωγή μιας νέας προσέγγισης στους ιατρικούς ελέγχους για να αυξηθεί η συνοχή στην αξιολόγηση της ιατρικής καταλληλότητας για οδήγηση σε όλη την ΕΕ, σε όλες τις ηλικίες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) καλεί τους ευρωβουλευτές να μην υποστηρίξουν τον υποχρεωτικό έλεγχο με βάση την ηλικία των ηλικιωμένων οδηγών, καθώς δεν έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί στην πρόληψη σοβαρών συγκρούσεων, όπως γράφεται στο παρόν κείμενο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) καλεί τους ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν την ανάπτυξη τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών για οικογενειακούς γιατρούς και άλλους ιατρικούς επαγγελματίες με στόχο την αξιολόγηση των λειτουργικών ικανοτήτων κάποιου πιθανού ακατάλληλου οδηγού και να συντονιστούν με τις αρχές αδειοδότησης, όπως αναφέρεται στο τρέχον κείμενο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) υποστηρίζει τις ενημερώσεις που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III, όπως αναγράφονται στο τρέχον κείμενο.

Δοκιμαστική περίοδος (άρθρο 15): Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) καλεί τους ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν σθεναρά μια δοκιμαστική περίοδο για αρχάριους οδηγούς με μηδενική ανοχή στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, όπως γράφεται στο τρέχον κείμενο. Η εισαγωγή αυστηρότερων συστημάτων απονομής βαθμών ποινής στο point sys­tem πρέπει να ενισχυθεί στο παρόν κείμενο.

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) καλεί τους ευρωβουλευτές να διαγράψουν το τρέχον κείμενο που εμποδίζει τα κράτη μέλη να περιορίσουν τη νυχτερινή οδήγηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) καλεί τους ευρωβουλευτές να συμπεριλάβουν τη συνεδρία ανατροφοδότησης με έναν εκπαιδευτή στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, στο τρέχον κείμενο.

Όσον αφορά την εκπαίδευση στην οδική ασφάλεια, καλούμε τους ευρωβουλευτές, όπως είναι στο τρέχον κείμενο, να υποστηρίξουν τη δυνατότητα των κρατών μελών της ΕΕ να εισάγουν την εκπαίδευση για την οδική ασφάλεια στα υποχρεωτικά μαθήματα στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών.

Κατηγορία B1 (άρθρο 9): Το τρέχον κείμενο θα εισαγάγει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιτρέπουν σε άτομα ηλικίας 16 ετών να οδηγούν οποιονδήποτε τύπο αυτοκινήτου, εφόσον είναι εφοδιασμένο με

περιοριστή ταχύτητας ρυθμισμένο στα 45 km/h.

Αυτή η ιδέα επικρίθηκε έντονα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) τον Απρίλιο, καθώς και όταν προτάθηκε για πρώτη φορά από τη Φινλανδική κυβέρνηση πριν από αρκετά χρόνια. Καλούμε τους ευρωβουλευτές να διαγράψουν αυτήν την επιλογή, όπως αυτή είναι στο τρέχον κείμενο.

Μοτοσικλέτες (άρθρο 10): Συνολικά 4000 αναβάτες μοτοσικλετών σκοτώθηκαν στην ΕΕ το 2021. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) καλεί τους ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν την υποχρεωτική δοκιμή δεξιοτήτων και συμπεριφοράς τόσο για την κατηγορία AM όσο και για την Α1, όπως είναι στο τρέχον κείμενο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) θα ήθελε επίσης να προστεθούν στο τρέχον κείμενο οι ελάχιστες προδιαγραφές για τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για όλες τις κατηγορίες μοτοσυκλετών.

Οι ελάχιστες προδιαγραφές για την οδική εκπαίδευση των οδηγών και την υποχρεωτικότητα της θεωρητικής εκπαίδευσης (νέο άρθρο 16α): Στις προτεινόμενες προδιαγραφές θα πρέπει να καθοριστούν πρότυπα ποιότητας για τους τύπους εκπαίδευσης με βάση τις ικανότητες που πρέπει να αποκτηθούν. Η εκπαίδευση θα πρέπει να ενθαρρύνει τους νεαρούς υποψήφιους οδηγούς να σκεφτούν τους περιορισμούς τους ως χρήστες του δρόμου, τα κίνητρά τους όσον αφορά την επιθυμία τους να μάθουν να οδηγούν αμάξι ή μοτοσικλέτα, τη στάση τους σε σχέση με την ασφάλεια και τους συγκεκριμένους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Έρευνες έχουν  καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα υψηλότερα επίπεδα στους λεγόμενους στόχους για την εκπαίδευση οδηγών (GDE) κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οδηγών βοηθούν στην παραγωγή πιο εγγενώς ασφαλών οδηγών. Οι προτάσεις που περιλαμβάνουν αυτές τις ιδέες απορρίφθηκαν μόνο με περιορισμένη πλειοψηφία στην Επιτροπή Μεταφορών και θα θέλαμε να υποστηρίξετε την προσπάθεια για την εκ νέου εισαγωγή τους.

Περιεχόμενο εκπαίδευσης: Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των οδηγών και των εξετάσεων έχει ενημερωθεί για να περιλαμβάνει νέα θέματα όπως η εκπαίδευση πρώτων βοηθειών και ο τρόπος αντίδρασης όταν πλησιάζει ένα όχημα έκτακτης ανάγκης. Καλούμε τους ευρωβουλευτές να το υποστηρίξουν όπως είναι στο τρέχον κείμενο.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τους εκπαιδευτές οδηγών (νέο άρθρο 16β): Θα ήταν καλό να ορίσετε ελάχιστα πρότυπα για εκπαιδευτές οδήγησης που δεν περιλαμβάνονται ακόμη στο DLD. Οι προτάσεις που περιλαμβάνουν αυτές τις ιδέες απορρίφθηκαν μόνο με περιορισμένη πλειοψηφία στην Επιτροπή Μεταφορών και θα θέλαμε να καλέσουμε τους ευρωβουλευτές να τις επαναφέρουν.

Τα απαραίτητα προσόντα για τους Εξεταστές/τριες Οδήγησης (Παράρτημα IV): Η ισχύουσα οδηγία για την άδεια οδήγησης ορίζει ελάχιστα πρότυπα για τους εξεταστές/τριες οδήγησης. Καλούμε τους ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν περαιτέρω βελτιώσεις για τους εξεταστές/τριες, συμπεριλαμβανομένης της περιοδικής κατάρτισης τους, της ελάχιστης εκπαίδευσης τους και της εκπαίδευσης τους σε σχέση με την αντίληψη του κινδύνου και στις επικοινωνιακές δεξιότητες, θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στο τρέχον κείμενο. Οι ευρωβουλευτές θα ήταν επίσης καλό να υποστηρίξουν τη διασφάλιση της ποιότητας των εξετάσεων οδήγησης μέσω ανεξάρτητων οργανισμών εξετάσεων και την αντικειμενική αξιολόγησή τους, όπως αναγράφεται στο παρόν κείμενο.

Οι συσκευές ανίχνευσης αλκοόλ στον οδηγό που είναι ενσωματωμένες με το αμάξι και του επιτρέπουν να το οδηγήσει ή όχι, βρίσκονται στον Κώδικα για την έκδοση άδειας οδήγησης υπό όρους (Παράρτημα III): Τα προγράμματα κλειδώματος μετά την ανίχνευση ποσότητας αλκοόλης στον οδηγό δίνουν στους παραβάτες που κανονικά θα έχαναν την άδεια οδήγησης τη δυνατότητα να συνεχίσουν να οδηγούν, εφόσον το επίπεδο αλκοόλ τους είναι κάτω από μια καθορισμένη τιμή.

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) καλεί τους ευρωβουλευτές να διατηρήσουν την υποστήριξή τους για τη δυνατότητα συμπερίληψης των εξαρτημένων από το αλκοόλ ως συμμετεχόντων σε προγράμματα χρήσης συσκευών ανίχνευσης αλκοόλ, όπως είναι στο τρέχον κείμενο.

 

Σας ευχαριστούμε που θα λάβετε υπόψη σας αυτές τις ανησυχίες μας πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

 

                                                                                             

 

Με εκτίμηση

Για την Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

 

                                                                                         Η Πρόεδρος                                             

               

                                                                                         Ελένη ΚΑΡΥΔΗ