Γ. Χατζημάρκος-Αντιπρόεδρος ΕΝΠΕ: “Συνεχίζω στην πρώτη γραμμή του αγώνα για σύγχρονες, ισχυρές Περιφέρειες”

Γ. Χατζημάρκος-Αντιπρόεδρος ΕΝΠΕ: "Συνεχίζω στην πρώτη γραμμή του αγώνα για σύγχρονες, ισχυρές Περιφέρειες"

Γ. Χατζημάρκος-Αντιπρόεδρος ΕΝΠΕ: “Συνεχίζω στην πρώτη γραμμή του αγώνα για σύγχρονες, ισχυρές Περιφέρειες”