Ρόδος: Εντοπίστηκε ακέφαλο πτώμα στη θάλασσα σε προχωρημένη σήψη

Ρόδος: Εντοπίστηκε ακέφαλο πτώμα στη θάλασσα σε προχωρημένη σήψη

Ρόδος: Εντοπίστηκε ακέφαλο πτώμα στη θάλασσα σε προχωρημένη σήψη