Δίκτυο ψηφιακών μουσείων από τη Μητρόπολη της Ρόδου
Ρόδος

Δίκτυο ψηφιακών μουσείων από τη Μητρόπολη της Ρόδου

Στην οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Δικτύου Μουσείων και Επισκέψιμων Μνημείων προχωρεί η Μητρόπολη Ρόδου και ήδη η προσπάθεια αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το έργο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και αναμένεται ότι σύντομα θα υπάρξουν απτά αποτελέσματα.

«Προχωρήσαμε στην προσπάθεια αυτή διότι έχουμε σημαντικό υλικό στο νησί της Ρόδου το οποίο δεν ιδιαίτερα γνωστό και κινδυνεύει από την φθορά του χρόνου» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος

Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό μουσείο ενώ ήδη όπως επισημαίνει ο μητροπολίτης Ρόδου έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για τον ιερό ναό του Ευαγγελισμού στην πόλη της Ρόδου.

Έχουν ήδη συγκεντρωθεί, στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, όπως τονίζει ο μητροπολίτης Ρόδου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σχέδια φωτογραφίες ακόμα και προφορικές αφηγήσεις δεδομένου ότι η εκκλησία κατασκευάστηκε την περίοδο της ιταλικής κατοχής

Κεντρικό πυρήνα στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του έργου αποτελεί η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού αποθετηρίου γνώσης, ιστορίας και πολιτισμού, περιλαμβάνοντας το σύνολο των εκφάνσεων του Θρησκευτικού πολιτιστικού αποθέματος του Δικτύου Χριστιανικών Μουσείων & Επισκέψιμων Μνημείων Ρόδου. Θα είναι ψηφιακά διαθέσιμο και ηλεκτρονικά προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου, με σεβασμό στο θρησκευτικό χαρακτήρα των κειμηλίων και των μνημείων, την ιστορική μνήμη και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.

Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται: α) ψηφιοποίηση, συστηματική ηλεκτρονική τεκμηρίωση και παραγωγή ψηφιακών παραγώγων με την εφαρμογή και χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και β) χρήση έγκυρων και διεθνώς αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων και μεθόδων επιστημονικής τεκμηρίωσης γ) το «φιλτράρισμα» της παρεχόμενης προς το κοινό πληροφορίας μέσα από την προσέγγιση της ερμηνευτικής μουσειολογίας ώστε αυτή να καταστεί ελκυστική και «δροσερή» εκπαιδευτική προσφερόμενη μέσα από διάφορα οικία μέσα όπως οι προσωπικές συσκευές χειρός.

Τα αποτελέσματα του έργου θα αποτελέσουν μια πολύπλευρη «δροσερή ψηφιακή σύζευξη» των εκθεσιακών χώρων και των μνημείων με το καλλιτεχνικό-πολιτισμικό τους υπόβαθρο, την ιστορία και την σφύζουσα αστική και τουριστική ζωή του νησιού.

Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

* Δημιουργία Υποδομών απαραίτητων για τη λειτουργία του Έργου.

* Υπηρεσίες ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης έργων τέχνης και ιστορικών τεκμηρίων που ανήκουν αποκλειστικά στις συλλογές της Ιεράς Μητρόπολης στις οποίες έχει πλήρη πνευματικά δικαιώματα.

* Υπηρεσίες ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης Μνημείων (εσωτερικός διάκοσμος, αρχιτεκτονικά στοιχεία, κλπ).

* Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών μέσω της ψηφιακής πύλης-portal για την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού θρησκευτικού αποθέματος που σχετίζεται με το Δίκτυο Χριστιανικών Μουσείων & Επισκέψιμων Μνημείων Ρόδου.

* Ανάπτυξη πολυγλωσσικών ψηφιακών παραγωγών

* Διαδρομές ψηφιακής ή φυσικής επίσκεψης με χρήση εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.