Το Yachting στο Νότιο Αιγαίο
Τουρισμός

Μεγάλη έρευνα της BoatsAdvisor Hub & Events: Το Yachting στο Νότιο Αιγαίο

Τι δείχνει η έρευνα για αυτή τη μορφή τουρισμού, που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία στην χώρα μας και πώς μπορώ μπορεί να ενισχυθεί περισσότερο

Η εταιρεία BoatsAdvisor Hub & Events, που δραστηριοποιείται στο νησί της Ρόδου, αποτελεί την 1η ανεξάρτητη πλατφόρμα αξιολόγησης σκαφών αναψυχής παγκοσμίως και εξειδικεύεται στη συμβουλευτική ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα αναλαμβάνει την διοργάνωση φεστιβάλ, συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων με επίκεντρο πάντα τον θαλάσσιο τουρισμό και στις αγοραπωλησίες-ναυλώσεις σκαφών αναψυχής. Συνολικά, η εταιρεία BoatsAdvisor Hub & Events διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού με σκάφη αναψυχής τόσο στο Νότιο Αιγαίο, όσο και στη χώρα συνολικότερα, ενισχύοντας τη θετική εικόνα του κλάδου και προσφέροντας δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της υποδομής και της ενημέρωσης στον τομέα.

Τα τελευταία τρία χρόνια έχει διαπρέψει στη διοργάνωση-θεσμό των Ελληνικών Βραβείων Τουρισμού – Tourism Awards, με την προηγούμενη χρονιά του 2023 να αποσπά το Χρυσό Βραβείο για το έργο της.

Ως μία εταιρεία που ασχολείται επισταμένως με το yachting, έναν κλάδο ο οποίος εμφανίζει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, αποτέλεσε την αφορμή να διεξάγει μία έρευνα γύρω από αυτό στο διάστημα Απριλίου 2023 – Ιανουαρίου 2024 με τη μέθοδο Google Forms. Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά τον τουρισμό με σκάφη αναψυχής και επικεντρώνεται στο Νότιο Αιγαίο. Στόχος της είναι να αναδείξει τη γνώμη των κατοίκων της περιοχής γύρω από το yachting, να προβληματίσει περί αυτού και να δώσει το έναυσμα για τη βελτιστοποίηση του κλάδου στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι απαντήσεις της έρευνας ήταν στο σύνολο 530 με ίδιο ποσοστό και των δύο φύλων να συμμετέχουν σε αυτήν. Τα δημογραφικά στοιχεία έδειξαν ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 35-50 ετών, ο τόπος κατοικίας τους είναι ως επί το πλείστον τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες, όπου και γεννήθηκαν, αλλά αποτελούν και μόνιμους κατοίκους. Ακόμα, το επαγγελματικό τους υπόβαθρο σχετίζεται με τον τουρισμό καθώς εργάζονται σε κάποια τουριστική επιχείρηση με το ποσοστό των απαντήσεων να φτάνει το 47.2%, ενώ μόλις το 32.6% έχει απαντήσει ότι δεν εργάζεται σε κάποια τουριστική επιχείρηση, αλλά την ενδιαφέρει ο κλάδος αυτός, ενώ προέρχονται απ’ όλες τις οικονομικές τάξεις βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματός τους αλλά και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Στην ερώτηση εάν έχουν στην κατοχή τους σκάφος, το 78.9%, όπως μπορείτε να δείτε και παρακάτω στο γράφημα, απάντησε πως δεν έχουν στην κατοχή τους αλλά, παρ’όλα αυτά πάνω από το 50% των συμμετεχόντων έχει κάνει διακοπές με σκάφος και τουλάχιστον μία φορά έχει συμμετάσχει σε μονοήμερη κρουαζιέρα με σκάφος αναψυχής, στις ηλικίες κάτω των 20 ετών αλλά και στην κατηγορία 21-35 ετών ανέρχεται το ποσοστό αυτό σε ένα μόλις 12%.

Στην έρευνα οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν ποια είναι οι στάση τους ως κάτοικοι της περιοχής απέναντι στο yachting.

Οι τέσσερις απαντήσεις που κυριάρχησαν δίνουν μια καλή ματιά για το πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος το yachting. Με ποσοστό 70.4% οι περισσότεροι απάντησαν ότι ο τουρισμός με σκάφη αναψυχής πρέπει να προωθηθεί περισσότερο στην περιοχή τους. Το αμέσως επόμενο με 56.4% έδωσε ως απάντηση ότι οι τοπικές αρχές πρέπει να στηρίξουν τον τουρισμό με σκάφη αναψυχής. Η απάντηση «Το θεωρώ ουσιαστικό για την αύξηση των εσόδων της περιοχής» με ποσοστό 44.3% ήταν η κατά τρίτη σε σειρά και τέλος το 23.6% θέλει να μάθει περισσότερα για αυτή την μορφή τουρισμού και τα οφέλη της. Από τις απαντήσεις αυτές αντιλαμβάνεται κανείς ότι η μορφή αυτή του τουρισμού αναγνωρίζεται πλέον από τον κόσμο σε περιοχές όπου η θαλάσσια τουριστική δραστηριότητα είναι κυρίαρχη. Από ότι βλέπουμε υπάρχει η ανάγκη για μεγαλύτερη ανάδειξη και προώθηση του τουρισμού με σκάφη αναψυχής στο Νότιο Αιγαίο με την συνδρομή των τοπικών αρχών, θεωρώντας το όλο αυτό και πηγή εσόδων. Επίσης, υπάρχει η διάθεση και το ενδιαφέρον από το κόσμο να ενημερωθεί περισσότερο για αυτήν την μορφή τουρισμού. Αυτό ενισχύεται και από την ερώτηση εάν θεωρούν αναγκαία την ύπαρξη επιμορφωτικών προγραμμάτων και παροχής εκπαίδευσης για το yachting, όπου η πλειοψηφία με ποσοστό 92.6% απάντησε θετικά.

Στην ερώτηση για τις θετικές επιδράσεις του yachting στην περιοχή, το μεγαλύτερο ποσοστό με 47.5% συμφώνησε ότι το yachting βοηθά στην τοπική οικονομία, ενώ το αμέσως επόμενο με μόλις 20.2% έδωσε ως απάντηση ότι αυξάνει τις θέσεις εργασίας. Άλλες απαντήσεις με μικρότερο ποσοστό αλλά εξίσου σημαντικές ήταν ότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής και ομορφαίνει την περιοχή.

Από την άλλη πλευρά στις αρνητικές επιδράσεις, το 80.4% απάντησε ότι δεν αποτελεί αρνητικό κάτι από τα παραπάνω, ενώ ένα μικρό ποσοστό του 8.3% έδωσε ως αρνητικό ότι αυξάνονται οι τιμές των παγίων εξόδων.

Όλη αυτή η θετική αντιμετώπιση του yachting έρχεται και αποδεικνύεται από τα ποσοστά των απαντήσεων στις ερωτήσεις «Πόσο σημαντική θεωρείτε πως είναι η ανάπτυξη του τουρισμού με σκάφη αναψυχής για την περιοχή σας;» και «Πόσο σημαντική είναι η θέσπιση εκδηλώσεων για τον τουρισμό με σκάφη αναψυχής στην περιοχή σας;», όπου από την κλίματα καθόλου έως εξαιρετικά σημαντική τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώθηκαν στο μέγιστο.

Όσο αφορά το κομμάτι των υποδομών στο εάν επαρκούν για τον τουρισμό με σκάφη αναψυχής στην περιοχή οι πλειοψηφία με ποσοστό 86,6% συμφώνησε πως όχι δεν επαρκούν και μάλιστα χρήζουν απαραίτητης βελτίωσης. Αυτό δείχνει ότι ενώ αυτός ο κλάδος βοηθάει και αναπτύσσεται ταχέως πλέον στην περιοχή και υπάρχει γενικά μια θετική αντιμετώπιση από τον κόσμο, οι υποδομές δεν είναι αρκετές ή κατάλληλες στο μεγαλύτερο ποσοστό, ώστε όλο αυτό να γίνει περισσότερο κερδοφόρο, ανταγωνιστικό και να αναδείξει τις θετικές του επιδράσεις στην περιοχή. Φυσικά για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται επίσης να πραγματοποιηθούν περισσότερες προωθητικές ενέργειες, ώστε να αναδείξουν αυτήν την μορφή του τουρισμού για την περιοχή και σε αυτό το κομμάτι η συμβολή των τοπικών αρχών θεωρείται απαραίτητη και σημαντική. Αυτό είναι κάτι που συμφωνούν και οι συμμετέχοντες όπως διακρίνεται και παρακάτω στο διάγραμμα.

Βασιζόμενοι στα παραπάνω δεδομένα και συμπεράσματα από την έρευνα που διεξήγαγε η BoatsAdvisor Hub & Events, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ορισμένα περιθώρια ανάπτυξης για τον τομέα του yachting στο Νότιο Αιγαίο:

Βελτίωση Υποδομών: Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων έχει εκφράσει την άποψη ότι οι υπάρχουσες υποδομές δεν είναι ικανοποιητικές. Επομένως, υπάρχει ανάγκη για επενδύσεις και βελτίωση στις λιμενικές εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες συντήρησης σκαφών, και τις υποδομές ασφαλούς αποθήκευσης.

Ενίσχυση Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης: Με βάση την υψηλή προτίμηση για επιμορφωτικά προγράμματα και εκπαίδευση σχετικά με το yachting, υπάρχει ανάγκη για προγράμματα που θα εκπαιδεύουν τόσο τους ιδιοκτήτες σκαφών όσο και το προσωπικό σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, την ασφάλεια, και την περιβαλλοντική φιλικότητα.

Προώθηση του Ναυτικού Τουρισμού: Οι συμμετέχοντες έχουν εκφράσει θετική στάση απέναντι στον ναυτικό τουρισμό. Οι τοπικές αρχές και η επιχειρηματική κοινότητα μπορούν να συνεργαστούν για την προώθηση του yachting ως βασικού τουριστικού κλάδου με ειδικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και προσφορά πακέτων αναψυχής.

Συνεργασία Τοπικών Αρχών: Η υποστήριξη των τοπικών αρχών και η συμμετοχή τους στην ανάπτυξη του τομέα είναι ουσιώδης. Η βελτίωση των υποδομών, η εφαρμογή καλύτερων κανονισμών, και η δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος απαιτούν συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Ανάδειξη των Οφελών: Η εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τα οφέλη του yachting, όπως η συμβολή στην τοπική οικονομία, η δημιουργία θέσεων εργασίας, και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, μπορεί να ενισχύσει τη θετική εικόνα του κλάδου.
Συνολικά, τα περιθώρια ανάπτυξης για τον τομέα του yachting στο Νότιο Αιγαίο είναι συνδεδεμένα με τη βελτίωση υποδομών, την εκπαίδευση, την προώθηση, τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές και την ανάδειξη των οφελών του τομέα.

newmoney.gr