Απόστολος Ασπράκης Αν. Περιφερειάρχης: «Πάντα κοντά, στον επιχειρηματικό κόσμο των νησιών μας»
Περιφέρεια

Απόστολος Ασπράκης Αν. Περιφερειάρχης: «Πάντα κοντά, στον επιχειρηματικό κόσμο των νησιών μας»

Συνάντηση με τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Κλούβα και το Δ.Σ. του Σωματείου Εστιατόρων Ρόδου «Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΊΑ» είχε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Αποστόλης Ασπράκης, αναφορικά με τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου κ. Γιάννης Κλούβας και τα μέλη, έθεσαν αρχικά στον κ. Ασπράκη το θέμα του αθέμιτου ανταγωνισμού με τα καταστήματα εστίασης που στήνονται πρόχειρα στις παραλίες της Ρόδου, με αποτέλεσμα να διαφεύγει μεγάλο ύψος εσόδων από τα εστιατόρια, που εδώ και χρόνια, λειτουργούν με όλες τις προβλεπόμενες από τους νόμους προδιαγραφές.
Επίσης, οι εστιάτορες, έχουν αναγκαστεί να αυξήσουν τις τιμές , αφού τα υλικά, έχουν γίνει αφόρητα ακριβά, μαζί με το κόστος ενέργειας, που έχει αυξηθεί και γενικότερα με τα λειτουργικά έξοδα.
Αβεβαιότητα και ανησυχία όμως στον κλάδο, υπάρχει και στο θέμα της φορολογικής λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης, καθώς εκτιμάται ότι, με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών καρτών για το προσωπικό, οι υπάλληλοι των εστιατορίων, δεν θα είναι δυνατόν, να βρίσκονται στον χώρο εκτός ωραρίου, ούτε ως περαστικοί!
Για την έκδοσης αδειών, επίσης οι εστιάτορες συναντούν υπερβολική δυσκολία, καθώς τα έγγραφα, δεν εξετάζονται από φορείς εμπορίου, αλλά από την υπηρεσία της Αρχαιολογίας. Οι ίδιοι, ζήτησαν από τον κ. Ασπράκη, να βρεθεί μια φόρμουλα, ώστε νομίμως να λειτουργούν οι επιχειρήσεις εστίασης, χωρίς να υπάρχει αυτή η υπερβολικά χρονοβόρα διαδικασία.
Ένα σοβαρό επίσης ζήτημα που έθεσαν, είναι και αυτό, των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς δύο εταιρείες, η ΕΔΕΜ και η εταιρεία Αυτοδιαχείρισης, καθώς και το καθεστώς με τα συγγενικά δικαιώματα, έχουν γίνει «σχεδόν συνέταιροι» των καταστημάτων, σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπροσώπων των εστιατόρων.
Στη συνάντηση, επισημάνθηκε και το ζήτημα των ελέγχων για παραποίηση προϊόντων (πχ την περίπτωση της φέτας), ή της αναγραφής τους στον κατάλογο (π.χ. φρέσκου – κατεψυγμένου). Ο κ. Ασπράκης, διευκρίνισε ότι, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας, θα εκδοθεί οδηγός, αμέσως μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι περιπτώσεις προς αποφυγή εκ μέρους των εστιατόρων και τα σημεία που πρέπει οι ίδιοι να επιστήσουν την προσοχή τους, σε ότι αφορά στους καταλόγους.
Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη κ. Ασπράκης , άκουσε προσεκτικά τα θέματα, που ούτως ή άλλως γνώριζε, αφού επαγγελματικά, είναι κοντά με τον κλάδο της επιχειρηματικότητας και του εμπορίου. Υποσχέθηκε, να μελετήσει όσα του τέθηκαν, προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης, με προσωπικές του παρεμβάσεις , οπουδήποτε υπάρχει δυνατότητα και με νόμιμες διαδικασίες και πάντα σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Χατζημάρκο, που του έκανε την τιμή, να τον τοποθετήσει σε τόσο καίρια, υπεύθυνη και νευραλγική θέση για τα νησιά.
Μετά τη συνάντηση, οι εστιάτορες, δήλωσαν αισιόδοξοι και ικανοποιημένοι, από το ότι, στο τιμόνι της Περιφέρειας, βρίσκεται ξανά ο Γιώργος Χατζημάρκος, με τεράστια εμπειρία στην επιχειρηματικότητα και τώρα, προστέθηκε ο κ. Ασπράκης, ένας ακόμα ισχυρός παράγοντας του ιδίου κλάδου. «Και οι δύο, μέσα από τα σπλάχνα της αγοράς», όπως τόνισε ο Πρόεδρος κ. Κλούβας.
Απόστολος Ασπράκης
Αναπληρωτής Περιφερειάρχης